Z pasji tworzenia...Polskie miasta... Częstochowa

Z jasnogórskiego klasztoru
W całym świecie słynne
A dla mnie po prostu
Jest to miasto rodzinne

MiKi

Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa

Kategorie


Świat roślin
Świat zwierząt
Świat ludzi
Polskie miasta i wioski