Z pasji tworzenia...Świat zwierząt... Ptaki

Stąpając po ziemi
A w ptaków bliskości
To niejeden człowiek
Im skrzydeł zazdrości

MiKi

Ptaki