Z pasji tworzenia...Świat ludzi... Portret

Człowiek bardzo znany
I przechodzeń bezimienny
Codziennie się zmienia
Na fotografii niezmienny

MiKi

Portret Portret Portret

Kategorie


Świat roślin
Świat zwierząt
Świat ludzi
Polskie miasta i wioski