Z pasji tworzenia...Polskie miasta... Ostrowo

Na Bielawskich Błotach
Śpiewają żurawie
Niejeden raz jeszcze
W Ostrowie zabawię

MiKi

Ostrowo Ostrowo Ostrowo Ostrowo Ostrowo Ostrowo Ostrowo Ostrowo Ostrowo Ostrowo Ostrowo Ostrowo

Kategorie


Świat roślin
Świat zwierząt
Świat ludzi
Polskie miasta i wioski